XUNTA DE GALIZA:AXUDAS Ó ALUGAMENTO DE ESTABLECEMENTOS DE LECER NOCTURNO


ORDE do 26 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para contribuír a sufragar os custos de alugamento dos establecementos de lecer

nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan as subvencións para o ano 2020 (código de procedemento PR471B).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201027/AnuncioG0595-261020-1_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS