XUNTA DE GALIZA: AXUDAS Ó AUDIOVISUAL GALEGO


RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a promoción e difusión do audiovisual galego en festivais e mostras nacionais e internacionais, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT404B).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201016/AnuncioG1097-061020-0001_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS