CONCELLO DE SOUTOMAIOR: COORDENADOR/A DEPORTIVO/A

É obxeto das presentes Bases a cobertura dun posto de persoal laboral, para cubrir baixa por enfermidade común, da praza de Coordinadora Deportiva do Concello de Soutomaior, Grupo II, a tempo completo.

+Info: https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_13C928F3-CBA7-4DF2-AFB1-42A958DDECD1&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200923.2020041468.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS