CONCELLO DE PONTECESO: TRABALLADOR/A SOCIAL

Aprobación da convocatoria e bases reguladoras para a provisión dun posto de traballo de persoal funcionario interino, traballador/a social, subgrupo A2


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/09/23/2020_0000006527.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS