CONCELLO DA ESTRADA: TRABALLADORES/AS SOCIAIS

Mediante a Resolución da Alcaldía núm. 2020-0870, do 6 de agosto de 2020 aprobáronse as bases para a Elaboración dunha Lista Reserva de Traballadores/as Sociais (persoal laboral temporal) para o departamento de Servizos Sociais.

+Info: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/09/24/2020040735 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS