CONCELLO DE TEO: TRABALLADOR/A SOCIAL


Anuncio da convocatoria e Bases específicas que regulan o proceso selectivo para a constitución e funcionamento dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de traballadoras/es sociais no Concello de Teo

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/03/2020_0000003102.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS