CONCELLO DE RIBEIRA: ADMINISTRATIVO/A


Anuncio bases para a provisión en propiedade, por promoción interna, dunha praza de administrativo xefe da oficina de contratación

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/01/2020_0000003041.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS