CONCELLO DE MIÑO: TECNICO/A DE TURISMO


Anuncio das bases de convocatoria para a contratación laboral temporal dun Técnico/a de Turismo do Concello de Miño

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/02/2020_0000003079.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS