CONCELLO DE CURTIS: MONITOR/A TEMPO LIBRE


Convocatoria para a formación dunha lista para a contratación como persoal laboral temporal de monitor/a de actividades de tempo libre do Concello de Curtis.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/03/2020_0000003131.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS