CONCELLO DE CULLEREDO: TECNICO/A OBRAS PUBLICAS


Convocatoria formación lista substitución enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas (persoal funcionario/a interino)

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/03/2020_0000003112.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS