XUNTA DE GALICIA: AXUDAS A PRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS


RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2020 pola que aproban as bases para a  concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT207A).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG1097-050320-0001_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS