CONCELLO DE TEO: EDUCADORES/AS INFANTIS


Anuncio da convocatoria e bases específicas do proceso selectivo para a constitución e funcionamento dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de educadores/as infantís das Escolas Infantís Municipais do concello de Teo

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/26/2020_0000002874.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS