CONCELLO DE POIO: EDUCADOR/A FAMILIAR


Bases específicas para a provisión de unha praza vacante de educador/a familiar, persoal laboral fixo

+Info: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/05/12/2020020042


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS