CONCELLO DE MUROS: PEONS ALBANEIS


Convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/12/2020_0000002635.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS