CONCELLO DE LAXE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Anuncio das bases da convocatoria para a selección de 1 auxiliar administrativo/a para Servizos Sociais - Persoal laboral temporal, subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña a través do Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/15/2020_0000002662.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS