CONCELLO DE CURTIS: TÉCNICO/A ORIENTACION LABORAL E PEÓNS


Convocatoria para a contratación laboral temporal dun técnico/a de orientación laboral e formación dunha lista de reserva

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/15/2020_0000002746.pdf


Bases da convocatoria para a contratación, laboral temporal, de dous peóns a xornada completa para a realización de obras e servizos mínimos do Concello de Curtis.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/15/2020_0000002743.pdfConvocatoria para a contratación, laboral temporal, de dous peóns a media xornada para a realización de obras e servizos mínimos do Concello de Curtis.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/15/2020_0000002740.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS