CONCELLO DE CARBALLO: AUX. PROTECCIÓN CIVIL


Convocatoria e aprobación das bases do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 2 auxiliares de Protección civil do concello de Carballo.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/15/2020_0000002678.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS