CONCELLO DE ARANGA: PEONS DE OBRA


Bases de seleccion de personal laboral temporal de catro peóns para a realización de obras e servizos mínimos no concello de Aranga do Programa provincial PEL 2020.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/26/2020_0000002886.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS