CONCELLO DE ZAS: AUX. ADMINISTRATIVO/A


Anuncio de bases de convocatoria para elaborar unha bolsa de emprego de contratación laboral temporal dun auxiliar administrativo/a para o departamento de intervención-tesourería.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/04/28/2020_0000002461.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS