PROBAS XESTOR DE TRANSPORTE


RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convocan probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200224/AnuncioG0533-140220-0001_gl.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS