PROBAS OBTENCION CELGA 1-2-3-4


RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020 (código de procedemento PL500C).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200312/AnuncioG0535-090320-0001_gl.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS