PROBAS AVALIACIÓN COMPETENCIAS CLAVE NIVEIS 2 E 3


RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (código do procedemento TR306A).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200226/AnuncioG0424-170220-0005_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS