FORMACIÓN: SOCORRISMO ACUÁTICO

RECICLAXE SOCORRISMO ACUATICO

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioO3C2-130220-0006_gl.pdfCURSOS DE SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS E EN ESPAZOS NATURAIS

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA) e en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN), para licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas, co obxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioO3C2-130220-0005_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS