DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE: ADMINISTRATIVO/A


Convocatoria e bases de selección para a creación dunha bolsa de nomeamentos interinos da categoría de administrativo de administración xeral ao servizo da Deputación Provincial de Ourense

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=60&fecha=20200313


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS