CONCELLO VILASANTAR: PERSONAL OFICIOS


Bases para a confirmación dunha bolsa de emprego para cubrir unha praza de persoal de oficios do Concello de Vilasantar

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/26/2020_0000001443.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS