CONCELLO MUROS: ASESOR/A XURIDICO/A DO CIM


Bases para a contratación laboral temporal a tempo parcial dun/ha asesor/a xurídico/a do CIM do Concello de Muros e a elaboración dunha bolsa de traballo.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/21/2020_0000001377.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS