CONCELLO DE MONDOÑEDO: AXUDANTE DE ANIMADOR CULTURAL, DEPORTIVO E SOCIALProceso de selección, por concurso-oposición, de persoal laboral temporal para a colaboración na área de Cultura, Deporte e Servizos Sociais do Concello de Mondoñedo: 1 axudante de animador cultural, deportivo e social (Programa Fomento do Emprego 2019).

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/23-03-2020.pdf#page=1

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS