CONCELLO DE CARIÑO: EDUCADOR/A FAMILIAR


Bases e a convocatoria para a contratación, como persoal laboral temporal, de un/unha educador familiar, ao abeiro do programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios
Municipais para o ano 2020 da Deputación provincial da Coruña.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/20/2020_0000002105.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS