CONCELLO DE ARTEIXO: ADMINISTRATIVO/A E OPERARIOS/AS

ADMINISTRATIVO/A DE URBANISMO
Selección polo procedemento de concurso-oposición libre de un/ha funcionario/a interino/a, administrativo/a de administración xeral, grupo C1, para o Departamento de Urbanismo.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/24/2020_0000001411.pdfOPERARIOS/AS
Selección de 4 operarios/as, persoal laboral temporal para o desenvolvemento do proxecto piloto para a recollida porta a porta de bioresiduos do Concello de Arteixo.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/24/2020_0000001412.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS