CONCELLO DE AMES: BOLSA DE ARQUITECTOS/AS TECNICOS/AS


Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de arquitectos técnicos do Concello de Ames.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/18/2020_0000001194.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS