CONCELLO DA BOLA: OFICIAIS DE 3ª

Convocatoria para a contratación laboral temporal de dous oficiais de terceira

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=40&fecha=20200218

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS