BOLSAS DE FORMACIÓN EN ARQUIVOS


ORDE do 7 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao Programa 2020 (código de procedemento CT110A).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200218/AnuncioG0535-160120-0001_gl.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS