DEPARTAMENTO | SERVIZOS


SERVIZOS DO DEPARTAMENTO


  • Información sobre políticas activas de emprego e inserción.
  • Bolsa de emprego.
  • Orientación laboral e elaboración do Curriculum Vitae.
  • Formación:
               - Cursos de formación para desempregados (AFD)

               - Cursos de formación para empresas e emprendedores

               - Cursos de informática e novas tecnoloxías

               - Cursos de educación e tempo libre para mozos  • ECDL (European Computer Driving Licence). Certificado de competencias dixitais con validez a nivel europeo.

  • Información e tramitación do Recoñecemento da Experiencia Profesional.

  • Renovación DARDE (documento de alta e renovación da demanda de emprego).

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS