WEBINAR: CURSO REGULAMENTO DE FACTURACIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA E SII DO IVE

O centro de formación Esiff convoca o curso sobre o regulamento de facturación, factura electrónica e SII do IVE.

Impartición do curso por webinar o 5 de marzo de 8.30 a 14.30 horas. O curso é 100% bonificable e poderá seguirse gravado posteriormente a través da aula virtual a empresa que o imparte.

Temario: https://esiff.com/curso-reglamento-de-facturacion-1/

Boletín de inscripción: http://comunicados.matrixdata.es/newslink/125655438/418.html


 

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS