LOUSAME: TERAPEUTA OCUPACIONAL

 Creación de Bolsa de Emprego para subtitucións do persoal Terapia ocupcional para o centro de día do Concello de Lousame

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/23/2021_0000001300.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS