CONCELLO DE TEO: PERSOAL ADMINISTRATIVO

Anuncio da convocatoria e bases específicas que regulan o proceso selectivo para a constitución e funcionamento dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de persoal administrativo


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/15/2021_0000000127.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS