A CORUÑA: TÉCNICOS/AS DE INFORMÁTICA

Bases selectivas para a elaboración da listaxe para a cobertura con carácter interino de prazas de Técnico de informática (Subgrupo A1)

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/18/2021_0000001068.pdf


Bases selectivas para a elaboración da listaxe para a cobertura, con carácter interino, de prazas de Técnico medio de informática (Subgrupo A2)

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/18/2021_0000001069.pdf


Bases selectivas para a elaboración da listaxe para a cobertura con carácter interino, de prazas de Técnico superior informática (Grupo B)

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/18/2021_0000001175.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS