ESCOLAS INFANTIS: AXUDAS PARA O FOMENTO DA GRATUIDADE

ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420C).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0003_gl.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS