CONCELLO DE XERMADE: ARQUITECTO/A

Por Decreto da Alcaldía núm. 3/2021 de data 08/01/2021 foron aprobadas as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego na categoría de arquitecto/a.

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco (5) días naturais dende a publicación do anuncio no BOP. As bases íntegras están publicadas na sede electrónica do Concello de Xermade:

+Info: https://concelloxermade.sedelectronica.es/
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS