CONCELLO DE FERROL: SOCORRISTAS


Anuncio bases para a contratación en rexime laboral temporal de 45 socorristas para a prestación de labores de vixianza e salvamento nas praias do termo municipal de Ferrol

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/03/2020_0000003220.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS