EXTENSION DO PRAZO DE DETERMINADAS DECLARACIÓNS TRIBUTARIAS


Esta extensión aplicarase ós prazos de presentación e ingreso das declaracións e autoliquidacións tributarias dos contribuíntes que teñan un volume de operacións non superior a 600.000 euros no ano 2019 a efectos do IVE.

O prazo das declaracións exténdese ata o 20 de maio pero se a forma de pago é a domiciliación, o prazo de presentación das autoliquidacións será ata o 15 de maio de 2020.

+Info: https://drive.google.com/file/d/1-8iu-n08HYBlrYQ_9cNH7d1tFZ-p7Nua/view?usp=sharing

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS