OFERTAS DE TRABALLO: DEPUTACIÓN CORUÑA, MALPICA, AMES, AS PONTES...


DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Bases para elaboración de listas de persoal temporal para postos de oficial de imprenta-diseñador gráfico (B)

+ Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/04/2020_0000001751.pdf


Bases para elaboración de listas de persoal temporal para postos de técnico de cultura (A1)

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/04/2020_0000001752.pdf


Bases para elaboración de listas de persoal temporal para postos de técnico de xestión tributaria (A2)

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/04/2020_0000001753.pdf
CONCELLO MALPICA DE BERGANTIÑOS: TRABALLADOR/A SOCIAL

Bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun/ha contratación dun/ha traballador/a social (funcionario/a interino/a) e formación dunha bolsa de traballo

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/04/2020_0000001659.pdfCONCELLO DE AMES: ARQUITECTO/A TECNICO/A
Modificación das bases do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de arquitectos técnicos do Concello de Ames

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/03/2020_0000001646.pdfCONCELLOS DAS PONTES: TÉCNICO/A DE PROSPECCIÓN E INSERCIÓN LABORAL
Anuncio de convocatoria do proceso para a selección dun/ha técnico/a de prospección e inserción laboral e constitución dunha lista de espera

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/03/2020_0000001618.pdfCONCELLO DE FISTERRA: TECNICO/A DE TURISMO
Concurso-oposición dunha praza en propiedade de técnico de turismo grupo C1 vacante na relación de postos de traballo resolución Alcaldía 13 de febreiro de 2020

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/02/2020_0000001578.pdfCONCELLO DE VIMIANZO: TECNICO/A XESTION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA E CONDUTOR/A TRACTOR DESBROZADOR
Convocatoria selección dun/ha técnico superior en xestión económico-administrativo no concello de Vimianzo, funcionario/a interino/a e formación dunha bolsa de traballo

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/02/2020_0000001581.pdf


Convocatoria de selección para a constitución dunha bolsa de emprego de conductor/a de tractor desbrozador

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/02/2020_0000001582.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS