DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE: TECNICOS DESENVOLVEMENTO LOCAL


Convocatoria y bases de selección como personal funcionario interino de dos técnicos/as en desarrollo local y fondos europeos

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=59&fecha=20200312 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS