CONCELLO SANTIAGO: DIRECTOR/A BANDA MUSICA MUNICIPAL

Anuncio convocatoria-bases de selección de director/a da Banda Municipal do Concello de Santiago de Compostela

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/02/27/2020_0000001498.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS