CONCELLO DE SARRIA: DINAMIZADOR CASA CULTURA


Por parte do Concello de Sarria vaise proceder a seguinte contratación laboral temporal dun dinamizador da Casa da Cultura.

Prazo de presentación de instancias: 10 días naturais, contados dende o día seguinte en que apareza o anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Bases para a selección, completas, publicadas no portal de transparencia do Concello de Sarria (carpeta 1.7.2): sede.sarria.es

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/12-03-2020.pdf#page=13 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS