BONO NOVA OPORTUNIDADE DAS PERSOAS AUTONOMAS


ORDE do 11 de febreiro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, e se procede a súa convocatoria para o ano 2020, e se deixa sen efecto a Orde do 30 de decembro de 2019, relativa ao mesmo programa (código de procedemento TR341T).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200218/AnuncioG0424-120220-0001_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS