INDEMNIZACIÓNS POLO SACRIFICIO OBRIGATORIO DE ANIMAIS

ORDE do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR553C).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0426-231220-0001_gl.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS