CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE POR EXPERIENCIA

 ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2021 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento TR305A).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0599-281220-0002_gl.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS