CURSOS FORMACIÓN GRATUITOS PARA PERSOAS DESEMPREGADAS


ADGD0208 Xestión Integrada de Recursos Humanos

Inicio: 13-01-2019 Fin: 23-06-2020
Horario: L a V de 8 a 15h
Impartición: Santiago de Compostela

SSCE0110 Docencia da Formación Profesional para o Emprego 

Inicio: 20-01-2020 Fin: 11-05-2020
Horario: L a V de 16 a 21h

SSCE0110 Docencia da Formación Profesional para o Emprego 

Inicio: 10-06-2020 Fin: 30-09-2020
L a V de 9 a 14h
Impartición: Santiago de Compostela

Merchandising no punto de venda (Stand) 

Inicio: 14-01-2020 Fin: 29-01-2020
Horario: L a V de 9:30 a 13:30h 
Impartición: Santiago de Compostela

Internet Seguro 

Inicio: 10-02-2020 Fin: 27-02-2020
Horario: L a V de 9:30 a 13:30h
Impartición: Santiago de Compostela 


Xestión do Marketing e a Forza de Vendas na Dirección Estratéxica da Empresa 

Inicio: 15-01-2020 Fin: 07-02-2020
L a V de 9 a 14h
Impartición: Santiago de Compostela


Técnicas de Negociación 

Inicio: 17-02-2020 Fin: 09-03-2020
Horario: L a V de 9:30 a 13:30h 
Impartición: Santiago de Compostela


Manipulador de Alimentos 

Inicio: 18-01-2020 Fin: 25-01-2020
Horario: S de 9:00 a 14:00h 
Impartición: Santiago de Compostela


Inglés A1 

Inicio: 20-01-2020 Fin: 02-03-2020
Horario: L a V de 16:00 a 21:00h 
Impartición: Santiago de Compostela


Inglés A2 

Inicio: 03-03-2020 Fin: 16-04-2020
Horario: L a V de 16:00 a 21:00h
Impartición: Santiago de Compostela 


Inglés B1 

Inicio: 20-04-2020 Fin: 29-06-2020
L a V de 9 a 14h
Impartición: Santiago de Compostela


CONTACTO: Santiago de Compostela: elenaiglesias@adams.es - Teléfono: 881 979 636


+Info: https://www.adams.es/cursos-gratuitos/plan-formacion/cursos-gratuitos-desempleados-galicia/2580?utm_source=interno&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=subvencionada


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS