CURSO DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2


Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidadecon idioma galego: Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática

Datas: do 13 de xaneiro ó 2 de abril

Horario de mañá: de 09.00h a 14.00h

Horario de tarde: 15.30h a 20.30h

Lugar: Santiago de Compostela

+Info: Gdoce. Alba Insua Lago. Polg. do Tambre, Via Edison 1C, Santiago- Telf 669925419

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS